رتبه بندی دست های پوکر

رتبه بندی دست ها در پوکر

ترتیب دست ها در پوکر ، در هر دست پنج کارت از کارتهای موجود بازی می‌شود. دست‌های پوکر به چند گروه تقسیم‌بندی می‌شوند مثل رنگ، جفت ، استریت، فول هاوس یا دو جفت. بازیکنی که بالاترین رتبه‌ی دست پوکر را داشته باشد برنده است، ترکیبات مختلف می تواند دستهای بسیار قویی بسازد. پس در قدم اول باید با ترتیب دستها در پوکر آشنا شوید و رتبه بندی آنها را بدانید. با یاد گرفتن ترتیب دستها در پوکر می توانید بازی خود را با قدرت دستتان تنظیم و احتمالات را بررسی کنید.

ورود به بهترین سایت پوکر آنلاین ایرانی

رویال فلاش (Royal Flush)

دستی که کارت‌های آس، شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ از یک خال دارد رویال فلاش (Royal Flush) می سازد.این دست یک استریت بالا و فلش همزمان می باشد . این ترکیب بهترین و کمیاب‌ترین دست در رتبه‌بندی دست‌های بازی پوکر است. این دست تنها 4 ترکیب می باشد که دقیقا مشابه مثال عکس می باشد و تنها خال آن متفاوت می شود.

رویال فلش

رنگ و ردیف (Straight Flush)

اگر پنج کارت پشت سر هم از یک خال و از یک رنگ باشد رنگ و ردیف (Straight Flush) می‌سازد. مثلا ۳-۴-۵-۶-۷ پیک. این دست نیز ترکیبی شامل یک استریت و همزمان رنگ می باشد.

استریت فلش

کاره (Four of a kind)

کاره یا چهارتایی( چهار تا از یه نوع)، چهار عدد از یک کارت و از یک رتبه را کاره (Four of a kind) می‌گویند. مثلا چهار سرباز.

کاره در پوکر

فول هاوس (Full house)

فول‌هاوس یعنی یک ست (سه عدد) از کارت‌های هم رتبه به‌همراه یک جفت هم رتبه‌ی دیگر. مثلا سه تا بی‌بی و دو تا ۲٫ . فول هاوس (Full house) بر اساس کارت سه تایی بالاتر است . مثال کسی که دارای 3 آس و 2 شاه باشد از فول هاوس کسی که 3 شاه و 2 آس دارد می برد.

فول هاوس

رنگ (Flush)

به ترکیب پنج کارت از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم رنگ (Flush) می‌گویند. مثلا شاه، بی‌بی، نه، شش و سه خشت. بین دو دست رنگ دستی که بالاترین کارت را دارد برنده است . به طور مثال دست فلش زیر به فلش فردی که با آس فلش است می بازد حتی اگر مابقی کارتها پایین تر باشد.

فلش یا رنگ در پوکر

ردیف (Straight)

پنج کارت پشت سرهم از خال‌های متفاوت یک ردیف (Straight) می‌سازند. مثلا ۷-۶-۵-۴-۳ با خال متفاوت. شرط برنده بودن بین دو استریت بالاتر بودن سربالای استریت است.

استریت

موقعیت شما دور میز، چه تأثیری بر بازی شما دارد؟

سه تایی (Three of a kind)

سه کارت هم‌رتبه در یک دست که به آن ست یا سه تایی (Three of a kind) هم گفته می‌شود. مثلا سه تا آس. به طبع کارت بالاتر ست قوی تر می سازد.

تری آس

دو جفت (two pair)

به دو جفت از دو کارت مختلف دو پیر (two pair) می‌گویند. مثلا دوتا ۸ و دو تا سرباز. بین دو نفر که دو پیر هستند، برنده فردی است که حداقل یک پیر بالاتر است دیگری داشته باشد.

دو پیر

جفت(One pair)

به یک جفت از یک کارت پیر یا جفت می‌گوییم. مثلا دو تا بی‌بی.

پیر در پوکر

کارت‌ بالا (High card)

دستی که بالاترین کارت‌های برنده را در ترکیب خود دارد. به طبع این ترکیب ضعیف ترین ترکیب بازی می باشد اما در صورتی که هیچ کس هیچ ترکیبی نساخته باشد کارت‌ بالا (High card) برنده آن دست بازی پوکر می باشد.

های کارت در پوکر

مثال یک دست بازی پوکر و رده بندی دست

کارت دو بازیکن در انتهای یک دست پوکر به شکل زیر است.

پنج کارت خوب بازیکن ۱

دو پیر با کیکر Q

پنج کارت خوب بازیکن ۲

دو پیر با کیکر 4

در مثال بالا دو بازیکن پوکر دست خود را ساخته اند . هر دو دو پیر هستند و کاملا برابر . در این حالت قسمت مساوی کنار گذاشته میشود و کیکر یا برگه اختلاف برنده را مشخص می کند .در این مثال بازیکن ۱ می‌برد چون کیکر بی‌بی دارد و از 4 بالا تر است.

پوکر یک بازی بر پایه احتمالات است . مهمترین نکته این است که بتوانید در طول بازی امکان سنجی کنید که بر اساس فلاپ چه ترکیباتی ممکن است ساخته شود . چه بسا ممکن است دست قوی و برنده شما بعد از رو شدن کارت پنجم بازنده باشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد یعنی شما احتمالات را بررسی نکرده اید. گرچه پوکر بازی ریسک منطقی است !

لذت بازی در یک سایت حرفه ای و معتبر را تجربه کنید

ترک پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here